10 grootste valkuilen van de tandem Word & Excel (of Pages & Numbers)

 

1 Registraties integreren zich niet bij voorcalculatie

2 U heeft geen zicht op uw individuele/globale rendabiliteit

3  Bestellingen worden niet doorgefactureerd

4 Geen controle van inkomende facturen

5 Facturatie gebeurt niet, te laat of onvolledig

6 Veel te vaak creditnota's opmaken

7 Offerte die niet in verhouding staat met calculatie

8 Plannen in een agenda programma

9 Een klantendatabase per medewerker

10 Geen rapportering, geen achteruitkijkspiegel

 

Close

Deze pagina aanbevelen! 10 grootste valkuilen