1. Relaties

Uw volledige klantenbestand altijd en overal op uw iPhone/iPad! U raadpleegt niet alleen de basisgegevens maar ook de bezoekrapporten en de info die u via een verkoopsinformatiesysteem ontvangt. Via deze module belt/ mailt u een contacpersoon of bepaalt u simpelweg uw route.

Indien u bovendien over het verkoopsinformatiesysteem beschikt krijgt u ook alle inkomende calculaties, jobs, omzetcijfers en klachten te zien op uw iPhone.

 

2. Berichten

Via MultiPress wordt een bericht gestuurd en deze kan u onmiddellijk bekijken op uw iPhone/iPad. Ook bepaalde praktische systeemberichten zoals een check van de back-up wordt hier gemeld.

 

3. Voortgang

Direct een duidelijk overzicht van alle jobs in productie of de status per job. Overige belangrijke informatie zoals subjobs, leveringsdata... kan u hier ook raadplegen.

 

4. Management

U wil op weekbasis zien hoeveel nieuwe offertes, bestellingen en gefactureerde orders er verwerkt zijn? Op elk moment checkt u via deze tool de stand van zaken!

 

Close

Deze pagina aanbevelen! MultiPress op iPhone/iPad