Meer orders verkrijgen van uw reclamebureaus? MultiPress to QuoJob - "offerte-exchange" 

Al 5 jaar biedt Dataline Solutions aan reclamebureaus de software QuoJob. Recent werd op vraag van vele drukkerijen en reclamebureaus de koppeling tussen MultiPress en QuoJob ontwikkeld. Op deze manier worden de prijsaanvragen tussen reclamebureaus en drukkerijen 10 keer sneller, juister en vlotter afgehandeld. Het gebruik en de werkwijze zijn eenvoudig: een QuoJob-reclamebureau bedenkt een drukwerk en verstuurt de prijsaanvraag met oplage en andere varianten rechtstreeks vanuit QuoJob naar de MultiPress van de gewenste drukkerijen (in plaats van een fax of e-mail).

De MultiPress-drukkerij hoeft geen gegevens meer over te typen maar ontvangt de prijsaanvraag rechtstreeks in MultiPress en verwerkt de drukwerkberekening in een offerte die vervolgens in QuoJob bij het respectievelijke reclamebureau, na controle, toegevoegd wordt. Wanneer het reclamebureau zijn prijsaanvraag omzet in een bestelling wordt deze als een job via dezelfde exchange-link doorgestuurd naar de MultiPress van de geselecteerde drukkerij. Gevolg: geen manuele input meer, tijdswinst, betere opvolging van openstaande prijsaanvragen, klantenbinding en zero kans op fouten.

Close

Deze pagina aanbevelen! MultiPress to QuoJob