QuoJob - MyMail

QuoJob bevat heel wat documenten voor de QuoJobgebruiker. Denken wij aan offertes, brieven, prijsaanvragen, planning, briefing... Al deze documenten kunnen automatisch rechtstreeks vanuit QuoJob gemaild worden. Niet alleen wordt uw huisstijl netjes gerespecteerd, er wordt ook gebruik gemaakt van de mailadressen uit het relatiebestand. Attachments in alle mogelijke formaten kunnen meegestuurd worden. Om elke QuoJobgebruiker zicht te geven op wat al verstuurd is (en wat niet) krijgt u zowel op jobniveau als op relatieniveau een duidelijk overzicht van alle mailverkeer. Indien de module MyMail niet voorzien is, wordt het antwoord op de verzonden mails ontvangen in de persoonlijke mailbox. Zo worden de ontvangen mails gefilterd en enkel relevante gegevens krijgen een spoor in QuoJob. De MyMail module voorziet een volwaardige in- en uitgaande mail in QuoJob voor elke gebruiker.

Close

Deze pagina aanbevelen! QuoJob MyMail