• De verplichte invulvelden 'factuurnummer' en 'netto' staan nu in het vet.
  • De wisselkoers wordt automatisch ingeladen.
  • Keuze prestatietype in de aankoopfacturen is afhankelijk van de vrijgave voor het inboeken van indirecte kosten. Let op, betreffende prestatietypes moeten wel vrijgegeven zijn in module Admin.
Close

Deze pagina aanbevelen! Aankoopfactuur