Bij het toewijzen van een Account in een relatiefiche zal QuoJob u vragen of het nodig is dat deze Account aan alle contactpersonen wordt toegewezen.

Close

Deze pagina aanbevelen! Account toewijzen