Naam van de map van het contact

De naam van de map op Relatie niveau en de automatisch aangemaakte onderliggende mapstructuren die aangemaakt worden volgens de instelling van 'Extra Project mappen' en 'Extra relatie mappen' worden niet meer automatisch in kleine letters gezet. Controleer daarom de schrijfwijze in de instellingen in de module in 'Admin' > Parameters > Systeem > Mappenstructuur omdat het bij sommige servers problemen kunnen optreden wanneer de schrijfwijze van de mappen in de onderliggende en bovenliggen structuur van elkaar afwijken.

File upload

De File upload kan nu ook gebruikt worden voor documenten waarvan in de naam tekens voorkomen die niet behoren tot de West-Europese talen in Windows 1252 horen

Let op: Betalende module die een geautomatiseerd system voor gestructureerd klassement en beheer omvat. Met deze QuoJob-module kunt u voor relaties (bvb klanten), projecten en jobs individuele mappen (incl. submappen) op externe servers aanmaken om deze in QuoJob te selecteren en bewerken. Zo kunnen grote gegevensbestanden eenvoudig en centraal beheerd worden.

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Automatische mappenstructuur