De opslag voor bedrijfsbestanden is te vinden onder de doorkliklink Module Extras > Bedrijfsbestanden. Het dialoogvenster heeft nu een ruimere feel en er is meer plaats voor de bestandsnamen en hun omschrijvingen.

Close

Deze pagina aanbevelen! Bedrijfsbestanden