In de module Admin kan u bij Overige - Berichten voortaan de keuze maken om een bericht te krijgen bij een ziektemelding.


TIP: Als dit aangevinkt staat verkrijgen Project managers een bericht wanneer taken door ziekte van de verantwoordelijke medewerker niet worden afgerond binnen de gestelde termijn.

Close

Deze pagina aanbevelen! Bericht Ziekte