Een eenvoudige berekening geeft al snel aan dat je met een All In One Business Software 40% administratieve tijd kunt winnen.

 

In het onderstaande schema kunt u de traditionele workflow van een order zien.  Uiteraard kunnen hierbij bepaalde stappen overgeslagen worden en volgt niet iedereen deze flow.  Toch zijn de grote lijnen duidelijk: van een offerte wordt een order gemaakt, dit wordt in de planning gezet, medewerkers registreren hun tijden en op het einde wordt alles gefactureerd. 

Indien er geen offertes gemaakt worden zijn tijdsregistratie en planning de basis van de factuur.

De vergelijking tussen voor- en nacalculatie vormt de basis van alle toekomstige orders.

Deze volledige flow geïntegreerd laten verlopen, met alle informatie bij de hand en zonder onnoemlijk veel tussenstappen of overschakelen naar andere software tools betekent voor de gebruiker een enorme tijdswinst.

 

Wanneer we dit met een algemeen voorbeeld toelichten komen we aan:

 • Berekenen en opmaken offerte maken met Word & Excel: ± 20 min
 • Selectie leveranciers en prijzen ± 10 min
 • Varianten, opvolging en orderbevestiging ± 10 min
 • Planning ± 15 min
 • Tijdsregistratie (manueel of via registratieprogramma) ± 05 min
 • Facturatie ± 15 min
 • Opmaken rendementsrapport ± 20 min
Wat dus een gemiddeld totaal geeft van 95 minuten voor één order.

 

Wanneer we dezelfde berekening maken indien men de All In One Business Software van QuoJob gebruikt komen we bij een totaal ander resultaat:

 • Offerte (berekening, opmaak en verzending) ± 07 min
 • Selectie leveranciers en prijzen ± 05 min
 • Orderbevestiging ± 30 sec.
 • Planning ± 05 min
 • Tijdsregistratie ± 04 min
 • Facturatie ± 03 min
 • Opmaken rendementsrapport ± 30 sec.
Een totaal van slechts 25 minuten!!!

 

De gemiddelde uurkost van uw medewerkers bedraagt ±40 à 70 euro.  Voor 1 order komen we dan al aan een besparing van: (95 min - 25 min)= 70 min aan €60/u = 70 euro. 

Een gemiddeld bureau maakt een 20-tal offertes per maand wat dus al snel aan een besparing van: (20x70 min) x €60/u = 1400 euro.  

Doe even de oefening voor uzelf.

 

Interesse om onze nieuwste ROI-calculator te gebruiken om uw rendement nog fijner te berekenen?  Preregistreer u voor onze online ROI-calculator op maat van uw bedrijf!


Firmanaam (*)
Voornaam en Familienaam (*)
Functie
Straat + nr
Postcode
Gemeente
Tel.
Email (*)
Url
Uw vraag/opmerkingen
Hoe kent u Dataline Solutions (*)
Via een collega
Via een vorige werkgever
Via Graphicforum
Via Grafisch Nieuws
Via Magazine
Via advertenties
Via vorige edities
Via Google
Via Gouden Gids
Via easyFairs Print
Ik wil de Dataline Solutions nieuwsbrief ontvangen via e-mail (*)
ja
nee
 
Close

Deze pagina aanbevelen! De naakte ROI cijfers voor een reclamebureau