Bij documentnummering staan voortaan meer keuzevelden beschikbaar, zoals jaar of maand.
Wanneer u de standaardinstelling voor documenten aanpast krijgt u in het volgend scherm de mogelijkheid om deze aangepaste nummering met terugwerkende kracht toe te passen.
Kiest u voor deze mogelijkheid dan krijgt u de keuze welke documenten aangepast moeten worden, alsook vanaf wanneer dit van kracht is op de geselecteerde documenten.

Close

Deze pagina aanbevelen! Documentnummering