Kan MultiPress de expeditie efficiënter maken? MultiPress - expeditie/koerier

Deze snel evoluerende MultiPress module geeft een duidelijk overzicht van alle expeditielijnen. Niet alleen klant-eindleveringen maar ook de leveringen aan de leverancier en de daaraan gekoppelde ophalingen. Doordat de verzenddatum soms verschilt van de leveringsdatum kan u deze in MultiPress koppelen aan een leveringsadres. De transportverantwoordelijke kan vervolgens de leveringslijnen plaatsen in een lijst en deze ordenen per verzendwijze en exporteren zodat de koeriersoftware ze kan gebruiken voor de verdere afhandeling. Wanneer de levering afgetekend is, verdwijnt de leveringslijn uit de expedieplanning en zo heeft u op het einde van de dag terug een schone lei. Onmisbaar, prettig, kostenbesparend, efficiënt... kruis aan wat voor u van toepassing is.

Close

Deze pagina aanbevelen! Expeditieplanning