De benaming "Mailing Extern" in Relaties wordt aangepast in "Export / Mailing" om aan te duiden dat de export ook voor andere doeleinden kan gebruikt worden.

Close

Deze pagina aanbevelen! Export / Mailing