Ago ergo sum - "ik handel, dus ik besta"

Factureren blijkt vaak een tijdrovende bezigheid te zijn: verzamelen van registraties en vergelijken met offertes, ontcijferen en toewijzen van inkomende facturen en een latent gevoel dat bepaalde prestaties ongefactureerd kunnen achterblijven of dat extra kosten onverdedigbaar gefactureerd zullen worden? Met de facturatiemodule ontgaat u niets en alles zit binnen handbereik zodat u zich in alle rust kan concentreren op de essentie. Uiteraard wenst u bij facturatie zo flexibel mogelijk te zijn. Deelfacturatie op een andere vennootschap, licht gewijzigde inhoud of verhoudingen, prestaties verbergen,... maar vooral ook uw eigen cashflow in de hand houden en dat d.m.v. voorschotfacturatie en voorstelfacturatie (cq proforma-facturatie).

De tijds- en materiaalregistraties worden samen met de inkomende facturen in een pop-up window getoond terwijl u de factuur samenstelt. Zo heeft u altijd een overzicht van alle gemaakte kosten en kan u elk element desgewenst doorrekenen. 1 klik is voldoende om dit order te factureren zoals het "voorzien" was en de mogelijkheid om aan te passen tot op het laatste moment maakt deze vernieuwde module compleet. Met de voorstelfacturatie maakt u facturen in "draft" om intern nog na te zien of te laten goedkeuren door de klant alvorens dit voorstel te officialiseren tot een echte factuur. De module Terugkerende Prestaties zorgt voor het automatisch en gegroepeerd factureren van diensten zoals abonnementen, onderhoudscontracten, hosting, domeinnamen,...

Close

Deze pagina aanbevelen! Facturatie