De gegevens van een order worden in de facturatiemodule volautomatisch overgenomen maar editeerbaar en/of verhoogbaar indien er bijvoorbeeld extra transport of extra werk moet aangerekend worden. Alle denkbare functionaliteiten omtrent facturatie zijn mogelijk in MultiPress zoals o.a. gegroepeerde facturatie (voor klanten die verkiezen om slechts één maandfactuur te ontvangen), deelfacturatie, split-facturatie en pro forma facturatie. Indien u voldoende facturen per jaar hebt, kan u in overweging nemen om ook het manueel ingeven van de facturen in uw boekhoudpakket (of dat van uw accountant) te automatiseren.

De module "financiële export" spreekt met nagenoeg elk commercieel Belgisch boekhoudpakket waardoor u met één druk op de knop de MultiPress facturen toevoegt in de boekhouding. De openstaande posten worden in MultiPress eenvoudig bijgehouden en na het instellen van een kredietlimiet krijgt u al dan niet een melding indien u een job aanmaakt voor een kwestieuze klant.

Aan- en verkoopfacturen

Aan het einde van het productieproces genereert MultiPress automatisch een leveringsnota en factuur. Desgewenst met een ander facturatieadres of zelfs extra kostenposten uit de productie.

Met deze module kunt u:

  • Verzamelfacturen maken van alle jobs voor één specifieke klant
  • Automatisch BTW-percentage, korting contant en vervaldatum berekenen
  • Voorschotfacturen maken
  • Nacalculatie consulteren terwijl u factureert

Elektronisch factureren

Bepaalde facturen kunnen electronisch worden aangeboden zodat er via een XML link een automatisch export/import routine gebeurt en deze facturen in een ander systeem worden ingeput. Dit kan zowel voor aan- als voor verkoopfacturen.

Aanmaningen en betalingen

Indien een bedrijf beslist om in MultiPress de betalingsopvolging te doen (kan ook in de boekhouding met een financiele import), dan kunnen we voor de lijst van onbetaalde facturen automatisch de rappels laten genereren. Het systeem houdt bij hoeveel rappels er reeds zijn verstuurd en we kunnen verschillende types aanmaningen voorzien.

Link met boekhoudpakket

Als u of uw boekhouder gebruik maakt van een boekhoudprogramma zou u de aan- en verkoopfacturen manueel kunnen heringeven. De MultiPress Financial Link kan deze operatie echter volautomatisch overnemen en dit voor de meeste beschikbare boekhoudpakketten in de Benelux.

Met deze module kunt u:

  • Exporteren van aan- en verkoopfacturen
  • Rekeningsschema's worden overgenomen
  • Betalingen importeren vanuit uw boekhoudpakket
  • Koppeling aan kredietlimieten

Deze module is bijzonder handig indien u 1000 of meer verkoopfacturen hebt op jaarbasis.

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Facturatie-mag22