Bij FiBo export is het nu ook mogelijk om te kiezen voor exporteerbare dataformaat SAP.
Om dit formaat te kunnen gebruiken bij een FiBo export dient u bij de Module Admin - FiBo koppeling - FiBo-parameters export bij Geëxporteerde bestandsformaten de selectie te maken voor SAP.
Bij het aanmaken van kostenrekeningen in de module Admin - FiBo koppeling - kostenrekening staan voortaan naast ‘niet verder berekenen (NVB), ‘VAK-plichtig’ en ‘Automatische rekening’ nu ook de checkbox om verder te berekenen: doorgefactureerde bedragen (DFB).


FiBo koppeling export
Deze module biedt u een koppeling van alle relevante QuoJob data aan uw Financiele boekhoudingssoftware. Als standaard leveren wij DATEV-, Lexware-, Diamant- en SAP-formaten.

Close

Deze pagina aanbevelen! FiBo export