"MultiPress herstelt het overzicht"

Wie groeit, heeft nood aan passende kledij
"Group Van Damme is al 30 jaar actief in de communicatiesector, maar de laatste jaren is de groei niet te stuiten. Steeds meer bedrijven en instellingen wenden zich tot ons voor hun marketingprojecten, campagnes en directe communicatie. Waar het in de beginperiode nog mogelijk was om taken serieel af te werken, heeft dit plaats moeten maken voor een parallelle projectaanpak, waar meer dan 100 projecten tegelijk moeten worden verwerkt en opgevolgd. Hiervoor is een aangepaste software onontbeerlijk. We experimenteerden met meerdere softwarepakketten, maar vonden er geen naar onze gading. Nu eens waren de pakketten teveel op productie gericht - zoals de klassieke drukkerijsoftwarepakketten - en dan weer waren ze te eng met grote projecten bezig, waarbij je dan wel overzicht kon behouden op één project, maar niet op 100 tegelijk."

Wie het schoentje past, trekke het aan
"In die zoektocht botsten we op Dataline Solutions, de softwareverdelers die steeds meer terrein weten te winnen in de grafische wereld. Dat laatste zorgde wel voor scepsis, want drukkerijsoftware had immers steeds ontoereikend gebleken, en niets wees erop dat het hier anders zou zijn. Maar al tijdens het eerste gesprek bleek dat het softwarehuis met MultiPress wel degelijk een antwoord kon geven op onze complexe vragen. Ze demonstreerden niet alleen snelheid, maar konden vooral uitpakken met een ongeziene transparantie en een veelbelovende flexibiliteit: wat niet standaard in het pakket aanwezig was, kon via ODBC-link vlug en vlot worden bijgebouwd."

Belofte maakt inlossing, geen schuld
"De eigenlijke implementatie verliep uitermate vlot, na enkele weken werkte iedereen al met MultiPress. De werking ondervond, op een half uur uitleg op de werkvloer na, geen enkele vertraging. Projecten die vroeger niet zonder migraineveroorzakende moeite konden worden uitgevoerd, werden plots een stuk hanteerbaarder en al de eerste week na de implementatie toonde MultiPress de planners waar nog aan efficiëntie kon worden gewonnen."

"Inmiddels werken we al jaren met MultiPress en nog ontdekken we mogelijkheden in het rijke programma om de projecten nog beter tot een goed einde te brengen.
En de klanten? Die blijven maar mond-aan-mond-reclame maken, hoewel ze niet weten dat de efficiënte aanpak van GVD voor een flink deel op de schouders van MultiPress rust."

 

Group Van Damme
Legeweg 165
8020 Oostkamp

www.groupvandamme.eu

Close

Deze pagina aanbevelen! Group Van Damme