Group Van Damme is reeds jaren een trouwe MultiPress gebruiker, maar haalde recent ook QuoJob in huis.

Waarom?

"De projectaanpak wordt steeds complexer, gevarieerder en intensiever.

Complexer in die zin dat projecten talloze facetten krijgen.  Van strategische analyse, planning en begeleiding van een klant, over conceptontwikkeling tot creatieve uitwerking en realisatie.  Gebaseerd op onze theoretische huismodellen resulteert dit finaal in tools die zowel digitaal als gedrukt gerealiseerd worden.  Dat allemaal als aparte orders gaan beschouwen en als dusdanig in MultiPress gaan behandelen, schept een bijna onontwarbaar kluwen aan verspreide of te dupliceren data.  Het is handiger als de basisinformatie in één project steekt en de uitrol van het project in deeltaken en deelorders binnen 1 project kan overschouwd worden," aldus Bram Van Damme, CEO.

"Ook de variatie in de soorten projecten stijgt.  Social media campaigns, strategische positioneringsoefeningen, winkelcommunicatie,... het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die meestal in een bepaalde combinatie moeten uitgewerkt worden.  Maar de bouwstenen zijn dikwijls dezelfde, en het heeft geen zin om telkens het warm water uit te vinden.  Iedereen die in consultancy en strategie werkt, weet dat je vertrekt van een aantal basiselementen die in de uitwerking moeten geïndividualiseerd worden per klant.  Die basiselementen in een pakket kunnen steken en van daaruit verder bouwen, is een basisvoorwaarde om efficiënt te werken."

"Het derde element dat voor een noodzaak van verandering zorgde, is de steeds intensievere band die met onze klanten uitgebouwd wordt.  Intensiviteit van communicatie zorgt voor de nood van een betere stroomlijning daarvan, en ook hier bracht MultiPress niet genoeg soelaas, hoewel dat pakket nog altijd voldoet aan de vereisten die we 5 jaar geleden vooropstelden.  Alleen zijn onze eisen geëvolueerd."

"De combinatie van die 3 evoluties maakte duidelijk dat we graag verder wilden werken met MultiPress voor onze drukkerij, maar dat we het blikveld wilden verruimen voor onze andere afdelingen.  Het is logisch dat MultiPress zelf die evolutie niet mee kon maken, want dan zou het niet meer optimaal werken voor onze drukkerij.

Maar ik kon niet geloven dat ik de enige was die met die problematiek zat, dus heb ik onmiddellijk Dirk Deroo gecontacteerd met de vraag of hij ook voor ons projectmanagement een adequate oplossing kon bieden.  En Dataline Solutions zou Dataline Line Solutions niet zijn als die vraag onbeantwoord zou gebleven zijn."

"Het was mijn wens om bij Dataline Solutions een oplossing te vinden, omdat ik al die jaren toch enkel positieve ervaringen gehad heb met het bedrijf en zijn medewerkers, en omdat ik een feilloze integratie met MultiPress wou, daar we dit pakket ook blijven gebruiken.  Ik ben dan ook zeer gelukkig dat Dataline Solutions ook de vinger aan de pols van de hedendaagse tendensen houdt en in zijn productportfolio mee diversifieert met de noden van de markt."

Voldoet QuoJob aan de verwachtingen?

Gezien wij een aanzienlijk aantal bestellingen plaatsen bij gebruikers van MultiPress was het voor ons onmiddellijk duidelijk dat de link tussen QuoJob en MultiPress onontbeerlijk zou zijn. Dankzij deze functie winnen we niet enkel tijd bij het bestellen, maar we ondervinden dat de prijzen sneller terugkomen. 

Het feit dat deze prijzen automatisch in QuoJob ingelezen worden zorgt voor een snelle verwerking waardoor we zelf sneller de offertes kunnen doorsturen naar de klant. Aan tijdswinst zeker geen gebrek met deze tool.

"Het pakket is - hoewel eenvoudiger in zijn structuur - complexer in de hanteerbaarheid en de variabilisatie dan MultiPress.  Maar mijn eisen liggen ondertussen ook een stuk hoger, en de meetinstrumenten die ik wens in te bouwen zijn behoorlijk complex.  Dan weet je ook dat er eerst moet gewerkt worden aan voldoende input.  Shit in, shit out.  Het is maar als je zelf de bouwstenen voldoende kwalitatief uitbouwt, dat je tot werkbare rapportering kunt komen. Eenmaal dat aspect onder controle, geraak je een stuk verder.  A small step for mankind, but a giant leap for Group Van Damme."

Group Van Damme
Legeweg 165
8020 Oostkamp

www.groupvandamme.eu

Specialiteit: Reclame - Grafisch ontwerp
Provincie: West-Vlaanderen
Werknemers: 30
TrendsTop: 79
QuoJob: °2010

Bedankt voor uw interesse. 

Ook geïnspireerd hierdoor?  Vul dan onderstaand formulier in en ontvang per kerende een waardevol informatiepakket met exclusieve informatie.  Doe het vandaag nog want dit is slechts 7 dagen geldig.

Volg ons ook op de diverse sociale media als Twitter, Facebook en Linkedin om als eerste de nieuwste updates te weten:

Dataline Solutions op Linkedin Dataline Solutions movies - Youtube Dataline Solutions op Facebook QuoJob op Twitter - @DLS_QuoJob 

 

Firmanaam (*)
Voornaam en Familienaam (*)
Functie
Straat + nr
Postcode
Gemeente
Tel.
Email (*)
Url
Uw vraag/opmerkingen
Hoe kent u Dataline Solutions (*)
Via een collega
Via een vorige werkgever
Via Graphicforum
Via Grafisch Nieuws
Via Magazine
Via advertenties
Via vorige edities
Via Google
Via Gouden Gids
Via easyFairs Print
Ik wil de Dataline Solutions nieuwsbrief ontvangen via e-mail (*)
ja
nee
 
Close

Deze pagina aanbevelen! Group Van Damme