Algemene gegevens
Datum opleiding (*)
(dd/mm/jjjj)
Locatie opleiding (*)
Aantal km's heen en terug (*)
Opleiding vond plaats (*)
Inhoud training (*)
tarieven & normen
basisopleiding
orders
tijdsregistratie
projectbeheer
management
calculaties
rapportering
facturatie
documenten en lay-outs
Docent (*)
Christoph Krohn
Jean-Paul Lecomte
Manu Dierickx Visschers
Michaël Vancraeyveldt
Bedrijf (*)
Klantnummer
Voornaam cursist (*)
Familienaam cursist (*)
Beoordeling cursist
Aandacht (*)
Technisch inzicht (*)
Inzicht in grafisch productieproces (*)
Inzicht in administratief proces (*)
Computerkennis (*)
Enthousiasme (*)
Voorbereiding en uitvoering opdrachten (*)
Betrokkenheid bij de cursus (*)
Notities nemen (*)
Progressie in gebruik van software (*)
Totale score (*)
Verwacht u problemen bij deze cursist? Zo ja, welke? (*)
Commentaar bij sessieverloop (*)
Wensen en eisen die de klant vaststelde (*)
Oplossingsmodellen voor de wensen/eisen van de cursist (*)
 
Close

Deze pagina aanbevelen! Interne evaluatie opleiding