Indien u de module Projectmanagement bezit, kan u voortaan bij Rapporten het nieuwe rapport 'Joblijst Taakuren' raadplegen. Dit toont de Voorziene, Geplande en Effectieve uren van de jobs en biedt dit ook via een grafische weergave aan.

Tip: Nieuwe rapporten dienen geactiveerd te worden via HR - Fiche - Rapportrechten.

Close

Deze pagina aanbevelen! Joblijst taakuren