QuoJob maakt het vandaag mogelijk om de jobstatus te wijzigen op niveau van facturatie.

Het al dan niet kunnen wijzigen van de jobstatus is gebonden aan de gebruiker zijn rechten. Deze optie kan geactiveerd of gedesactiveerd worden in HR > Gebruiker > Toegangsrechten.

Close

Deze pagina aanbevelen! Jobstatus