Er is een nieuw toegangsrecht voor de klantspecifieke prijsafspraken.
In de module HR kan nu voor elke gebruiker het toegangsrecht “Klantspecifieke prijsafspraken” ingesteld worden.
Om de gebruiker het recht te geven klantspecifieke prijsafspraken te veranderen of enkel te zien, stelt u het toegangsrecht in op “Schrijven” of “Lezen”. Als de gebruiker de individuele prijsafspraken niet mag zien, stelt u het toegangsrecht in op “Neen”.

Close

Deze pagina aanbevelen! Klantspecifieke prijsafspraken