De module 'kostprijsberekening' voeden met uw kostenstructuur (financiële gegevens, kostenplaatsen, arbeidskosten, verzekeringen,...) en de reële kost van elke verkoopbare kostenplaats wordt automatisch berekend. Simulaties maken van wat het effect zou zijn bij het verlagen van uw arbeidskost of investering in een nieuwe machine: uw nieuwe uurprijs wordt onmiddellijk berekend. Met een duidelijk zicht op de juiste kostenstructuur is het kinderspel om orders beter te evalueren. 

Waarom hebben niet alle drukkerijen dezelfde (machine) uurkost? Omdat elk bedrijf andere directe, indirecte, arbeiders-, machine-, overhead- en personeelskosten heeft. De uurkostprijsberekening zorgt voor een eenvoudige en transparante manier om de uurkosten van uw kostendragers en kostenplaatsen uiterst gedetailleerd te berekenen op basis van bovenstaande parameters.

Met deze module kunt u onder andere:

  • Simulaties maken van nieuwe machines
  • Simulaties maken van nieuwe medewerkers
  • Simulaties maken van reorganisaties
  • Simulaties maken van toekomstige investeringen

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Kostprijsberekening