Indien u de module Liquiditeitsplanning bezit, kan u voortaan bij Rapporten het nieuwe rapport 'Liquiditeit IV' raadplegen waar de Cash flow gegroepeerd worden volgens datum.

Tip: Nieuwe rapporten dienen geactiveerd te worden via HR - Fiche - Rapportrechten.

Close

Deze pagina aanbevelen! Liquiditeit IV