Bij het liquiditeitsrapport werd een positie toegevoegd. Voor het verleden kan men nu zowel "Eff" als "voorzien" laten zien. Als men "Eff + voorzien" voor een maand laat zien, worden de waarden van de som niet meer bij elkaar gevoegd maar naast elkaar weergegeven in de in de maand- en jaarsom. Bovendien zijn er volgens de "klant" nieuwe kolommen voor "toegevoegde waarde" en de totale som "omzet Eff". De kolom "EUR / uur" rekent nu volgens de formule "toegevoegde waarde / uren" en niet meer volgens de formule "omzet / uren" om de prestaties van derden correcter te behandelen.

 

In het liquiditeitsrapport III bestaat nu de optie “huidige maand: Eff + rest”. Wordt deze gekozen dan wordt de VZ-waarde van de huidige maand verminderd met de reeds gefactureerde bedragen waardoor “Eff + VZ” een reele beeld geeft.

Close

Deze pagina aanbevelen! Liquiditeitsplanning III