20 jaar ervaring zegt niets. Je kan het al 20 jaar verkeerd gedaan hebben

MultiPress biedt u een heel gebruiksvriendelijke rapportgenerator en voorgedefinieerde rapporten. In één oogopslag een evaluatie kunnen maken en eventueel beslissingen nemen is essentieel voor elke drukkerij. Daarom is ondernemen nog steeds een kwestie van rendabiliteit te combineren met marktconforme prijzen. Misschien stelt u vast dat (her)evaluatie van uw prijsstructuur noodzakelijk is. De module 'kostprijsberekening' voeden met uw kostenstructuur (financiële gegevens, kostenplaatsen, arbeidskosten, verzekeringen,...) en de reële kost van elke verkoopbare kostenplaats wordt automatisch berekend.

Simulaties maken van wat het effect zou zijn bij het verlagen van uw arbeidskost of investering in een nieuwe machine: uw nieuwe uurprijs wordt onmiddellijk berekend. Met een duidelijk zicht op de juiste kostenstructuur is het kinderspel om orders beter te evalueren. De module 'organisatiekompas' houdt de vinger aan de pols en geeft u op elk moment de waardering van de efficiency, het orderresultaat, de toegevoegde waarde en het verkoopresultaat van een job, een product- of klantengroep, een afdeling of een vertegenwoordiger. Deze informatie vergelijkt en toont nog nauwkeuriger welke klant(en) te veel kosten genereren of welk type orders systematisch onrendabel geworden zijn.

Close

Deze pagina aanbevelen! Management & rapportering