Mappenstructuur

De mappenstructuur werd volledig herzien. U kan in de module Admin bij Systeem de link vinden om een mappenstructuur te definiëren. Een verbinding met een FTP-server en Dropbox bv zijn voortaan mogelijk.

In de HR-module dient u individueel de rechten toe te kennen voor de aangemaakte mappenstructuren.

Close

Deze pagina aanbevelen! Mappenstructuur