In de nieuwe media-instellingen in de module Admin - Media kan nu gekozen worden om bij de mediaberekening volgens AE / vergoeding het blok ‘speciale taks’ of een ander blok ‘toeslag/korting’ weer te geven.

Dit heeft invloed op zowel de mediaplaatsing, evenals media-aanbod of reservering, mediaplan en de nieuwe functie voorwaarde.

Het is nu ook mogelijk om de grootte van het lettertype op te geven dat gebruikt wordt bij mediareservaties- en orders.

Niet gebruikte kolommen voor de berekening kunnen verborgen worden om ruimte te maken voor de grotere teksten.

Close

Deze pagina aanbevelen! Media instellingen