Via de timer is het nu mogelijk om bij het manueel ingeven van de werktijd een pauze toe te voegen. Activeer hiervoor in de Module Admin - Systeem - Algemene instellingen de optie ‘Pause toevoegen’.

TIP: Omdat de ‘Voorziene’ pauze in de werktijd-timer wordt weergegeven, dient u dit bij de medewerker in de HR fiche op te geven bij WT/Uurtarief.

Het rapport voor de evaluatie van de pauzes/overuren is enkel beschikbaar bij de optionele module HR Professioneel.

Close

Deze pagina aanbevelen! MyTime Pauze