Machine- en materiaalregistratie

"Wat heeft de productie van een drukorder gekost en wat heeft het opgebracht?" De vraag wordt vaak gesteld maar levert meestal een onduidelijk antwoord. Met MultiPress worden de gepresteerde uren en verbruikte materialen niet langer manueel genoteerd maar eenvoudig geregistreerd. Elke medewerker, handeling en order krijgt een barcode die op de productievloer wordt ingelezen en de geregistreerde tijden worden door bevoegde MultiPress medewerkers vergeleken met de oorspronkelijk voorziene uren. U krijgt een duidelijk zicht op de productiviteit, laat u ingrijpen waar nodig, geeft inzicht in medewerkers-efficiëntie en leert u beter orders beoordelen. Kortom: meten is weten!

Controle registraties

Het registreren van de tijden en materialen via de barcode is manuele handeling (tenzij we via JMF werken), dus is ook onderhevig aan fouten. Alvorens deze gegevens worden verzameld op de nacalculatie is er een mogelijkheid tot controle.
Wanneer deze controle gebeurt kiest de gebuiker zelf.

Productiestatus medewerkers

Uw medewerkers registreren hun actieve bewerkingen door middel van een barcodescanner of vanuit hun JDF/JMF compatibele (druk)machine. MultiPress kan hierdoor in realtime een volledig overzicht bieden van alle medewerkers, respectievelijke bewerkingen, orders,...

Als we vanuit de administratieve afdeling een overzicht willen krijgen van alle medewerkers en hun desbetreffende bewerking en ordernummer, dan wordt deze getoond in de module productiestatus medewerker. Deze toont in realtime alle openstaande productielijnen en spaart ons veel heel heen en weer geloop in de productie.

Close

Deze pagina aanbevelen! Nacalculatie-mag22