Nadorp Druk, Poeldijk

Nadorp Druk B.V. Je zal verder moeten innoveren om een duidelijke toegevoegde waarde te laten zien. Automatisering is iets wat ten dienste moet staan van je klanten. Inzicht in het drukwerkpakket, bestelgemak en niet te vergeten leveringsbetrouwbaarheid. Dit kunnen wij onze klanten bieden.

Inmiddels is Nadorp Druk uitgebreid met een tweede vestiging. Op deze lokatie wordt al het digitale printwerk verzorgd, meest in kleine oplages.

Wij kunnen vanuit MultiPress onze klanten een bredere service aanbieden. Sommige klanten kunnen rechtstreeks via internet kijken en bestellen via Voorraad-Online. Hier hebben de klanten inzicht in het bestelgedrag en verbruik.

De nacalculatie gebruiken wij om inzicht te krijgen in de gewerkte uren. Waar nodig en mogelijk kunnen wij nu veel makkelijker aanpassingen doen in tijden en het doorberekenen van uren.

Ook geeft het inzicht in omzet en omzet per productgroep. Inmiddels is ook de module kostprijs aangeschaft. Wat een logisch vervolg is op het nacalculeren. Dit om een nog beter inzicht te krijgen in de totale kosten en baten.

MultiPress levert ons de volgende toegevoegde waarde:

- Sneller en doelmatiger werken

- Beter inzicht in tijden en arbeidsuren en kostprijs

- Electronische planning wat voor iedereen, ook op de werkvloer inzichtelijk is.

- Kansen op fouten worden beperkt door het bijhouden van klachtenregistratie.

- Wij kunnen door MultiPress klanten van een bredere dienstverlening voorzien door het gebruik van internet.

De ervaring met TNR is zeer positief.

Close

Deze pagina aanbevelen! Nadorp Druk