Een Betaversie van de nieuwe mappenstructuur-module* kan voor alle klanten met een mappenstructuur-module onder Admin>System>mappenstructuur geactiveerd worden. De instellingen voor de mappenstructuur worden naar een eigen configuratie dialoog verplaatst.

 

Highlights:

  • Vereenvoudigde en uitgebreide configuratie
  • Onder Jobs > Workflow > Document kan men nu per Drag and Drop enkele of meerdere  bestanden verschuiven
  • bewerking van de bestanden

*optionele module

Close

Deze pagina aanbevelen! Nieuwe Mappenstructuur