In de HR module werd het veld Functie/Level opgesplitst in 2 aparte velden.
Door de reeds bestaande opdeling in Admin zal de data automatisch tussen de beide velden worden opgedeeld.

Close

Deze pagina aanbevelen! Opsplitsen Positie-Niveau