De traditionele werkwijze bij veel drukkerijen

Dagelijks worden er bij het merendeel van de drukkerijen gemiddeld slechts 5 tot 6 orders c.q. offertes per medewerker gemaakt.  De reden hiervoor is dat er onnodig werk wordt gedaan en de medewerkers regelmatig gestoord worden bij het aanmaken van een order. Deze moeten zich dan ook vaak opnieuw verdiepen in de dezelfde orders.

De traditionele werkwijze "orderbegeleider 1.0":

1.    Een opdracht komt binnen van de klant en door de orderbegeleider wordt een 
order aangemaakt.  Bij het aanmaken van dit order is de kans groot dat deze orderbegeleider regelmatig gestoord wordt door allerlei telefoontjes e.d.  Hierdoor dient de medewerker steeds opnieuw aan hetzelfde order te beginnen en is de kans op fouten groot.

2.    Eens het order is aangemaakt gaat dit naar de productieleiding die het order inplant, prijzen opvraagt en de benodigde materialen bestelt.

3.    Het order wordt door de medewerkers van de prepress gecontroleerd.  Wanneer blijkt dat er fouten in de bestanden zitten worden deze terug naar de orderbegeleider gestuurd.

4.    De orderbegeleider ontvangt de foutieve bestanden en in overleg met de klant wordt er beslist wat er gedaan moet worden.
  Voor één order kunnen de stappen 3 en 4 verschillende keren herhaald moeten worden.  Dit vraagt zeer veel energie en vaak wordt deze tijd als extra service aanzien.

5.    Na overleg met de klant worden de eventuele correcties door de prepress uitgevoerd of worden er nieuwe bestanden aangeleverd.  Een aantal proeven worden opgemaakt en na goedkeuring is er dan een correct PDF-bestand.

6.    Deze PDF gaat naar de digitale montage waar een medewerker opnieuw een indeling gaat maken en de bestanden plaatst met behulp van een impositie programma.

7.    Vanuit de digitale montage gaan de bestanden of platen naar de offset- of de 
digitale drukkerij voor het eigenlijke drukken.

8.    Hierna gaat het drukwerk naar de binderij voor de verdere 
afwerking.

9.    Tenslotte wordt het eindresultaat via de expeditie-afdeling aan de klant geleverd.

 

Maar het kan ook veel efficiënter door middel van Orderbegeleider 2.0.

Close

Deze pagina aanbevelen! Orderbegeleider 1.0