De werkwijze bij innovatieve drukkerijen

Door meer gestructureerd te werken en de nieuwste tools van MultiPress te gebruiken kan dit hele proces (stappen 1 t/m 6) veel sneller gebeuren en met minder mensen.  Deze nieuwe werkwijze wordt reeds toegepast bij een aantal drukkerijen en deze maken met minder mensen het dubbele aantal orders.

Deze nieuwe werkwijze ziet er als volgt uit:

1.    De opdracht komen binnen en de binnendienst controleert de bestanden via onze module "Check & Repair".  Zij maken dus geen order aan maar controleren eerst de bestanden.
  Indien er fouten in deze bestanden zitten wordt onmiddellijk contact opgenomen met de klant en deze geeft aan om de bestanden (betaald) aan passen of stuurt zelf 
nieuwe bestanden.

2.    De medewerkers binnen de prepress passen de bestanden eventueel aan.

3.    Een proef wordt naar de klant gestuurd voor goedkeuring en hierbij dienen de volgende punten door de klant aangegeven te worden:

  • akkoord op de definitieve opmaak
  • oplage en eventuele omvang
  • materiaal
  • leverdatum
  • afleveradres

Is één van deze gegevens niet gekend dan wordt er nog geen order gemaakt.  Indien deze gegevens gekend zijn maakt de binnendienst een globale order en vult enkel deze gegevens bij het order in.

4.    Nu komt het order bij de "orderbegeleider 2.0" terecht.  Deze medewerker heeft zelf geen contact met de klanten en zal dus niet gestoord worden.  De "orderbegeleider 2.0" werkt het order verder uit en doordat hij zicht heeft op de planning kan het order onmiddellijk voor de juiste machine gemaakt worden.  Door met de module "Impositie management" te werken wordt ook de digitale montage onmiddellijk gemaakt.

Doordat de "orderbegeleider 2.0" niet wordt gestoord met allerlei vragen kan hij een veelvoud aan orders maken en heeft hij zelfs tijd over voor de planning en de aankoop. De tijd die verloren kan gaan door onnodig overleg zal nu heel klein zijn omdat de workflow-lijnen zeer kort zijn.  Het directe gevolg van deze werkwijze is dat de plan- en doorlooptijden voor de productie heel kort worden.  

De stappen 5, 6 en 7 blijven hetzelfde als de stappen 7, 8 en 9 bij de traditionele werkwijze.

 

Benieuwd of uw drukkerij ook toe is aan de "orderbegeleider 2.0"?

 

Neem contact op met Christoph Krohn via christoph@dataline.eu

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Orderbegeleider 2.0