In de Module Admin > systeem > Algemene instellingen, 'pdf instellingen' kan u nu de keuze maken of u ook de huidige titel al dan niet wil laten verschijnen in de pfd ja/nee.

Close

Deze pagina aanbevelen! PDF instellingen