"Klanten zijn vooral tevreden omdat zij nu maandelijkse gedetailleerde rapporten en nacalculaties ontvangen."

 

Peak Com werd opgericht in 2005 en is inmiddels uitgegroeid tot een full service  communicatie-adviesbureau actief voor corporate klanten en brands in België en Nederland, met een focus op reputatiebeheer. Dit betekent dat wij bedrijven adviseren en begeleiden in hun communicatiebeleid. Peak Communications timmert eigenlijk al 8 jaar aan de weg. We zijn in 2005 gestart met 2 personen en we zijn vandaag met 9 mensen.

Vroegere werkwijze

Vroeger was de grote beperking dat er niks geïntegreerd was. We werkten vooral met afzonderlijke excelsheets. Elke maand was het ook moeilijk om van iedereen de excelsheets op tijd te krijgen. Zodanig dat de administratieve opvolging steeds laattijdig was. Dus dat was een moeilijkheid waar we elke maand mee te kampen haddenWe hebben een paar jaar geleden eigenlijk vrij snel de behoefte gevoeld om het op een meer professionele manier aan te pakken. We hebben eerst met een paar andere timesheetsystemen gewerkt zoals Oro of Hexomia. Maar ook bij die systemen merkten we vrij snel beperkingen op. Je moet wat voeling hebben met  hoe er wordt gewerkt binnen onze sector. Dat hebben we dan gevonden in het QuoJob pakket.            

Toegevoegde waarde

Voor we met QuoJob werkten was het een huzarenstukje om de rapportering te doen. Met rapportering bedoel ik dan een totaaloverzicht maken van wat we gefactureerd hadden en aan de klant, wat de kosten waren die we daar dan van moesten trekken om tot het resultaat te komen per klant... Ik herinner me dat we daar vroeger soms 2 à 3 dagen mee bezig waren om dat eigenlijk in kaart te brengen. Nu is het eigenlijk met een paar klikken binnen QuoJob geregeld. En dat is eigenlijk samen met de meer nauwgezette tijdsregistratie en het centraal beheer van de contacten zeker een van de pluspunten van QuoJob.

Rendabiliteit projecten

Kijken of een project rendabel is of niet blijft uiteraard een van de belangrijkste aspecten voor een kmo zoals wij. Wanneer we voor bepaalde klanten merken dat de rentabiliteit toch niet is wat ze zou moeten zijn dan geeft QuoJob ons eigenlijk onmiddellijk het antwoord. Eigenlijk hebben we nu deze elementen maand na maand tot onze beschikking waar er vroeger soms maanden over gingen voor we daar een duidelijk beeld van hadden.

Planning & taken

Het probleem dat we vroeger hadden met planning is dat de mensen intern niet altijd hun planning op elkaar afstemden. Het gebruik van de planningsmodule dwingt de mensen er ook toe om realistisch na te denken over wanneer ze bepaalde zaken kunnen afwerken. Zodat je niet meer in de situatie terechtkomt waarbij de grafist, afhankelijk van de copywriter, zijn hele planning moet overhoop gooien omdat de copywriter niet op tijd klaar is. De planningsmodule verhelpt dit soort problemen zeker.

Een tweede punt, het betrekken van de klant bij de planning, is ook een belangrijk gegeven. Je mag als communicatiebureau nog zo goed georganiseerd zijn, als de klant steevast zijn deadlines met 3 dagen overschrijdt, heeft je eigen planning geen enkele waarde meer. Dus ook dat proberen we nu hoe langer hoe meer te doen. Dat is ook een duidelijker teken van professionalisme, dat je de klant van bij het begin laat zien waar je zijn input nodig hebt om de deadline te halen.

Toekomst Peak Com

Omdat we met Peak Communications naar de toekomst toch willen groeien ben ik ervan overtuigd dat QuoJob hier een uitstekend platform zal bij zijn.

Ik denk dus dat QuoJob zeker voor praktische zaken zoals tijdsregistratie, het aanmaken van jobs... onze groei en internationale ambities ook wel kan dienen in de toekomst.


Close

Deze pagina aanbevelen! Peak Communications