Rechtenadministratie

Aan elke QuoJobgebruiker kan u een gepersonaliseerd rechtenblad toekennen. Hierbij sluit u niet alleen de toegang af tot bepaalde functionaliteiten (vb. admin, HR...) maar zorgt u er evengoed voor dat de overbodige menu's niet zichtbaar zijn voor de gebruiker.

Verlofadministratie

Op elke medewerkersfiche kunnen jaarlijks de voorziene vakantiedagen ingegeven worden. Verlofaanvragen van de QuoJobgebruikers en goedkeuring door een verantwoordelijke zorgen ervoor dat alle opgenomen verlof afgeboekt wordt. Zo heeft elke medewerker zicht op zijn nog openstaande en opgebruikte vakanties.

Vakantieplanning

De verlofadministratie wordt gevisualiseerd in een zeer overzichtelijke vakantieplanning. In dit grafisch overzicht komen alle goedgekeurde verlofperiodes en kunnen overlappingen in één oogopslag gedetecteerd worden. Een zeer handige tool voor het organiseren van de verlofperiodes. Ook medewerkerscapaciteit houdt rekening met de verlofdagen van de medewerkers.

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Personeelsbeheer-mag20