Bij de persoonlijke instellingen (individueel per gebruiker) kan men bepalen of men gegenereerde PDF's of Rapporten opent in een popup of een separate tab in de browser

Close

Deze pagina aanbevelen! Persoonlijke instellingen