Phobos & Actor is een full-service communicatiebureau. Wij zijn over een 3-tal jaar geleden gefuseerd, vandaar de naam Phobos & Actor. Met Actor werkten wij voordien al met software van Dataline Solutions en we zijn dat eigenlijk blijven gebruiken omdat de integratie van de beide bedrijven, dankzij de software van Dataline Solutions, soepel verliep. Wat wij doen is vooral marketinggericht, dus wij zijn heel actief in de regio Kempen en ook een stuk daarbuiten. Marketingtechnisch proberen wij strategisch met onze klanten mee te denken naar nieuwe projecten en nieuwe marketinguitdagingen. En daarnaast hebben we ook onze studio waarin we werken met heel verschillende communicatie-aspecten, zowel online als offline.

Zelf ontwikkeld systeem

Vroeger hadden wij eigenlijk een eigen systeem dat we zelf ontwikkeld hadden. Een van de medewerkers had dat op zijn eigen initiatief ontwikkeld. Natuurlijk, de tijden evolueren, de projecten worden groter, de projecten worden complexer, er komen medewerkers bij en het werd eigenlijk moeilijker om het bestaande systeem te blijven gebruiken. We hadden eigenlijk een systeem nodig dat meer overzicht bood, dat eigenlijk alle facetten bij elkaar ging bundelen en daar was QuoJob een goed antwoord voor.

Offerte tot facturatie in één muisklik

Een administratieve taak die heel veel tijd in beslag nam was het factureren omdat we eigenlijk niet over de nodige informatie beschikten vanaf het begin. Nu bereiden we eigenlijk alles voor vanaf stap 1, we maken echt de taakomschrijvingen, objectomschrijvingen, we boeken onze leveranciersorders volledig in QuoJob in, alle uren worden geregistreerd in QuoJob en daardoor krijgen we eigenlijk een volledig verhaal. We krijgen een volledig plaatje van wat we eigenlijk aan het doen zijn. We bereiden dit voor in de calculatie en is het project afgerond kunnen we deze calculatie onmiddellijk doorzetten naar een factuur.

Overzicht dankzij planning en taken

QuoJob betekent een grote meerwaarde voor ons wat betreft de organisatie van onze projecten en van onze studio. Wij hebben een 5-tal vormgevers die we eigenlijk volledig begeleiden en opdrachten geven via QuoJob. We geven hen taken die we aanmaken in QuoJob; die komen bij hen binnen en zij kunnen dan zelf hun planning organiseren doorheen de dag. Zij geven ook hun uren in waardoor we echt een overzicht krijgen van waar ze mee bezig zijn. Niet enkel uren registreren op taken maar ook wanneer zij afwezig zijn, wanneer zij in meeting zijn of wanneer zij een interne opleiding volgen.

Business Development

Sinds eind vorig jaar hebben wij eigenlijk beslist om de business development tool die extra voorzien is bij te implementeren.. En wat we vooral zien is dat eens een project opgestart is,  eens we een nieuwe klant gemaakt hebben, we als management heel veel tools hebben in de analyse en de rapportering om te gaan kijken: welke projecten zijn door welke budgetmanager aangebracht, welke marges zijn erop gecreëerd, hoe zijn die op zich verlopen. Dat zijn toch wel heel mooie tools die je mee kan gebruiken in de hele business development van het bedrijf op zich.

Toekomst Phobos & Actor

Ik denk dat wij met Phobos & Actor een tweetal domeinen verder zullen gaan uitwerken en gaan bespelen. In eerste instantie het hele verhaal van de marketingstrategie. Wij voelen dat we daar meer en meer vraag naar krijgen. Als tweede aspect blijft het voor ons uiteraard belangrijk dat wij het hele communicatieverhaal, het hele off- en onlineverhaal, die 360° zoals dat heet...kunnen blijven aanbieden op de markt en dat wij sterk blijven inzetten op de competenties van onze medewerkers. Die 2 zaken proberen wij harmonieus naar die markt te brengen. Dat is voor Phobos & Actor een mooie uitdaging.

Close

Deze pagina aanbevelen! Phobos & Actor