Always plan ahead: it wasn't raining when Noah built the ark

Uw manueel planbord is de ruggegraat van uw bedrijf maar heeft het nadeel dat er geen automatische update en wisselwerking bestaat tussen de verschillende productie-afdelingen. De MultiPress planningsmodule koppelt automatisch de planning aan de nacalculatiemodule zodat u op elk moment op de hoogte bent van de status en een controle heeft op de orderingave. In de digitale versie kunt u alle bewerkingen van één job in één keer verplaatsen, uiteraard rekening houdend met de verschillende peildata.

Een extra troef voor het optimaliseren van uw planning is het MultiPress Smart-Planboard - een 77" touch screen scherm - waarmee de planning gevisualiseerd wordt voor alle afdelingen. Na overleg met uw collega's sleept u met de vinger opdrachten op de gewenste plaats. Het Smartboard geeft u flexibiliteit die essentieel is in continu veranderlijke omstandigheden. Het MultiPress Smartboard start in 10 seconden op en toont u duidelijk waar de knelpunten en de opportuniteiten zich bevinden. MultiPress Smart Planboard is uniek en compleet en biedt uitzonderlijke functies tegen een betaalbare prijs.

Expeditieplanning

"Een levering in Gent? Maar we komen net van Gent!" Wat per dag geleverd en afgehaald moet worden is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Bepaalde orders dienen op meerdere locaties geleverd te worden.

Deze snel evoluerende MultiPress module geeft een duidelijk overzicht van alle expeditielijnen. Niet alleen klant-eindleveringen maar ook de leveringen aan de leverancier en de daaraan gekoppelde ophalingen. Doordat de verzenddatum soms verschilt van de leveringsdatum kan u deze in MultiPress koppelen aan een leveringsadres. De transportverantwoordelijke kan vervolgens de leveringslijnen plaatsen in een lijst en deze ordenen per verzendwijze en exporteren zodat de koeriersoftware ze kan gebruiken voor de verdere afhandeling. Wanneer de levering afgetekend is, verdwijnt de leveringslijn uit de expedieplanning en zo heeft u op het einde van de dag terug een schone lei. Onmisbaar, prettig, kostenbesparend, efficiënt... kruis aan wat voor u van toepassing is.

Deze module biedt u onder andere:

  • Na levering worden de leverlijnen automatisch afgepunt
  • Orderbegeleiders beschikken meteen over de nodige info
  • Genereren van tijdswinst en optimalisatie van kosten

Drukvelplanning

Bedrijven met grote oplages worden vaak geconfronteerd met onderbroken producties. Hierbij is het heel belangrijk dat we een duidelijk zicht hebben op welke ploeg wanneer inspringt. Aan de hand van de drukvelplanning gaan we een job gaan opsplitsen per drukvel en deze dan op een tijdslijn plaatsen die ons een overzicht geeft van de bottlenecks in de productie.

Deze module biedt u onder andere:

  • Een tijdslijn op lange termijn
  • De job wordt herleid tot drukvellen
  • De fijnplanning van de drukkerij linkt zich direct aan de fijnplanning van de afwerking

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Planning-mag22