Always plan ahead: it wasn't raining when Noah built the ark

Bureaus kampen vaak met praktische problemen als het gaat over planning, respecteren van deadlines en inschatten van resterende beschikbare uren bij medewerkers en/of teams. Nochtans betekent de kennis van dit gegeven meestal het verschil tussen winst of verlies, chaos of structuur en gezonde of slechte spanning. Als wij ervan uitgaan dat elke job bestaat uit één of meerdere taken (diensten of prestaties) dan heeft de planning van elke taak van een job (of project) in essentie 5 componenten:

 

  • wat is de deadline van de taak
  • is deze taak afhankelijk van een andere taak in de job
  • binnen welke periode mag er aan gewerkt worden
  • hoeveel uren/dagen werk behoeft deze
  • wie/welk team kan deze uitvoeren

In QuoJob kan elke medewerker, planning- of productieverantwoordelijke één of meer van deze componenten toekennen aan elke taak. Ze kunnen ook overgeërfd worden uit vorige projecten. Zo krijgen alle medewerkers in hun persoonlijke “MyDay” in real-time hun takenpakket te zien en beschikken ze over alle informatie en vrijheid om de dag in te delen in functie van de vooropgestelde deadlines. Een overzicht van alle taken per medewerker kan zowel in lijstvorm als grafieksgewijs. Nodige info zoals de briefing (...)

De gebruiksvriendelijke planningsmodule is een basisonderdeel van QuoJob en maakt het mogelijk om bij het opstarten van een job al diverse taken toe te voegen aan de planning. Het stelt uw bedrijf in staat om het begrip "capaciteitsbepaling" te hanteren. Vanuit een offerte heeft u de mogelijkheid om alle geoffreerde diensten/taken in de planning te laten vloeien. Zo kan u in real time controleren of er voldoende capaciteit is en of er eventueel naar oplossingen moet gezocht worden (freelancers, uitbesteding,...).

Optioneel kan de planning gevisualiseerd worden in Gannt-charts: een overzichtelijke grafische weergave van de planning die aanpasbaar is d.m.v. drag & drop. Iedere taak kan toegewezen worden aan één of meerdere medewerkers of teams die een up-to-date werkplanning te zien krijgen in het gepersonaliseerde MyDay scherm. Via diverse tools en rapporten heeft u steeds zicht op de stand van zaken. Welke taken zijn in uitvoering, welke dienen nog ingepland te worden, blijven we binnen onze vooropgestelde werktijden, halen we de deadline,... De QuoJob planning biedt u een volwaardige projectopvolging die vlot en eenvoudig kan aangepast worden, consulteerbaar is door alle medewerkers en waarvan u zelfs per project een planningsprogressie-rapport kan doorsturen naar uw klant om deze te informeren over de stand van zaken.

Pix in Space - Hasselt

"De hele jobadministratie is nu transparant. De Excel-bestanden hebben we sinds QuoJob niet meer aangeraakt."

Meer ›

Close

Deze pagina aanbevelen! Planning & workflow