MultiPress Prinect days: meten = weten!

Op 9 en 10 juni bundelden Dataline Solutions en Plantin de krachten om voor het eerst een volledige versmelting van MultiPress en de Prinect Workflow live te tonen. Na de opstart van de JDF-connectie bij Drukkerij Moeyaert en Haletra met Prinect Prepress, kwam voor velen eindelijk meer duidelijkheid over de mogelijkheden en vele voordelen van een totale koppeling tot en met afwerking.

Axel Züller, Prinect Product Manager bij Heidelberg, zette onmiddellijk de toon. Hij maakte duidelijk dat de aanwezigen hun drukkerij nog veel rendabeler kunnen maken, mits de juiste inzichten. In een drukkerij zonder integratie gaat tijd verloren, ligt gebrekkige communicatie aan de basis van tal van fouten en ontbreekt transparantie doorheen de workflow. Meer dan 30% van de capaciteit van de drukpers wordt verspild door inefficiënte processen!

Al meer dan 10 jaar optimaliseert Dataline Solutions de bedrijfsprocessen binnen grafische ondernemingen. Deze optimalisatie zorgt voor een beperking van 'dubbele ingave' van info binnen het bedrijf. De koppeling tussen MultiPress en workflow is een duidelijk voorbeeld van een gegevensstroom die geoptimaliseerd kan en moet worden. Waarom zou een prepress verantwoordelijke een job ingeven als de orderbegeleider deze al keurig heeft voorbereid? Waarom zou een drukker tijd vrijmaken om zijn start- en stoptijd te registreren als de drukpers die informatie in zijn systeem bewaard?

Alles begint bij een goeie voorbereiding. Beide systemen, elk met hun eigen complexiteit, moeten afgestemd worden om met elkaar te communiceren. Dit is het meest intensieve van een dergelijk JDF-project. Commerciële en effectieve machines worden aan elkaar gekoppeld. Platen en proeven worden gelinkt aan de juiste workflow-processen. Drukker en afwerker moeten aan beide kanten gekend zijn. Vouwschema's uit de Prinect-bibliotheek worden zo geconfigureerd dat MultiPress deze automatisch meestuurt bij elke impositie. Dataline Solutions begeleidt deze input en stuurt deze bij waar nodig.

Op basis van een drieluik en een brochure die vanuit MultiPress werden doorgestuurd, kon de live demo beginnen. De folder werd in één lijn afgewerkt, met feedback van elke etappe. Zonder manuele tussenkomst was in de voortgangscontrole zichtbaar waar de job zich in de productie bevond en wie er mee bezig was. Bij het doorsturen van de brochure werden zelfs de PDF's doorgestuurd vanuit de administratieve omgeving. Dit is erg nuttig wanneer het bedrijf met een webmodule werkt en de PDF eigenlijk al bij de orderbegeleider toekomt. Geen extra zoekwerk: de PDF krijgt onmiddellijk zijn juiste plaats in de workflow.

Belangrijk  in deze demo was ook het change-management. Wanneer iemand in de productie beslist om een job op een andere machine te leggen, is het belangrijk dat MultiPress dit ook ziet en de consequenties kan berekenen. Tijdens de demo zagen we duidelijk en in real time hoe de nacalculatie van een job werd beïnvloed door beslissingen in de productie.

Via de verschillende rapporten en het dynamische planbord krijgt de manager een duidelijk overzicht van alle processen. De cijfers kan hij gebruiken om de productiviteit en efficiëntie van zijn drukkerij te verbeteren. Laat dit voor elk bedrijf dé grootste uitdaging zijn...

 

 

Marc Lazou, Product Manager Prinect bij Plantin, aan het woord:

"JDF integreren vraagt om een goed gefaseerde implementatie. We zaten hierover met Dataline Solutions al snel op dezelfde golflengte. De automatische jobcreatie in de Prinect workflow vanuit MultiPress was al heel snel een feit. Naast de Stripping parameters voor de automatische aanmaak van de impositie worden eveneens de productiegegevens teruggekoppeld voor de nacalculatie in MultiPress.


Binnen de workflow integratie is dit al een enorme meerwaarde. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat procedures en goede afspraken binnen de drukkerij noodzakelijk zijn. Alhoewel Prinect en MultiPress perfect kunnen omgaan met 'Order Change Management' - jobwijzigingen - moeten toch de juiste procedures opgesteld worden om een goede JDF-integratie te kunnen verwezenlijken maar laat dat nu precies ook één van de sterke punten zijn in de samenwerking tussen Dataline Solutions en Plantin: een geheel van efficiëntieverhogende ingrediënten in de productie."

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Heidelberg Prinect