Print Belgium is de opvolger van Gérard Print, de drukkerij die ik in 1985 opende. Toen hadden we 3 arbeiders, een GTO, een Sork en een drukpers. Met de tijd veranderde het bedrijf zijn naam in Print Belgium, want we exporteren steeds meer naar het buitenland.
We hebben nu 35-36 medewerkers naargelang het moment en we werken uitsluitend met Heidelberg-apparatuur: een SM 5 kleuren, een SM 8 kleuren en een SM met Cutstar-afwikkelinrichting plus bijhorende snijvoorziening. Wij zijn een allround drukkerij en drukken allerlei brochures en grote volumes papier. We hebben ook een afdeling Karton waar we displays maken, pop-ups, dozen en iets specifieker reclamewerk.

Verkeerde administratieve aanpak tijdens evolutie
Ik denk dat we die evolutie verkeerd hebben aangepakt en te veel hebben ingezet op productie - vandaar ons uitgebreide machinepark. Met de administratie modderden we ondertussen maar wat aan. Op kantoor zijn ze trouwens maar met 4, een erg klein team waar iedereen een duidelijke taak heeft en zich zo goed mogelijk organiseert.

Aanvankelijk waren we een mini-onderneming met 3 arbeiders. We maakten onze offertes met de hand en dat zijn we lang blijven doen. We waren het zo gewoon en iedereen deed het, maar op een gegeven moment was dat niet meer houdbaar.

Alles gaat veel sneller
Als klein team moesten we de werktijd beter organiseren. Op dat vlak was de ervaring van Dataline echt interessant voor ons. Het gaat uiteraard veel sneller, vooral voor alle varianten die de klanten meer en meer vragen.
Vroeger moesten we voor die varianten alle berekeningen met de hand opnieuw doen, maar nu gaat dat allemaal automatisch.

Klanten appreciëren een kwaliteitsvolle offerte
Een anekdote: na de eerste officiële offertes van Print Belgium, belden sommige klanten me op om te vragen wat er aan de hand was. "Zijn jullie overgenomen? Is er iets gebeurd?" Ik had tot dan toe niet beseft dat klanten even gevoelig zijn voor de kwaliteit van de offerte, als voor het werk op zich.

Berekening van de reële kosten
Onze MultiPress draait nu al 2 maanden en half. We zitten nog in de startfase, maar ik voel dat iedereen mee gaat in het project en de redenering.
In een volgende fase gaan we de reële kosten berekenen met de feedback van de machines.

We kunnen niet meer zonder
Elke verandering is moeilijk en ook wij waren terughoudend. Zoals ik al zei, maakten we onze offertes nog met de hand, op een stuk papier en met de rekenmachine. Dat is natuurlijk een hele verandering, maar nu zou ik niet meer zonder MultiPress kunnen. Ik besef hoe handig het programma is voor de dagelijkse werking. MultiPress is even belangrijk als ons boekhoudingsprogramma.


Close

Deze pagina aanbevelen! Print Belgium