Verliest u soms het bos doorheen de bomen als het gaat over uw projecten?

Het structureren en opvolgen van de lopende jobs is dé grote uitdaging. Wordt deze job een onderdeel van een groter project, wat heeft de klant ons nog niet gecommuniceerd en wat kan straks al gefactureerd worden? QuoJob zorgt dat de projectstructuur voortdurend kan gewijzigd worden en dat alle projectonderdelen een andere status kunnen hebben. Niet alleen in de projectopvolging moet u de verschillende trajecten kunnen volgen, ook afzonderlijke rapportage is een must. U behoudt uiteraard de mogelijkheid om de globale resultatenanalyse te doen en alles gezamenlijk te factureren. Flexibiliteit tot in de puntjes... want dat is precies wat een klant verwacht van zijn bureau. Dat de projectplanning een logisch gevolg is van het projectbeheer mag duidelijk zijn.

Close

Deze pagina aanbevelen! Projectbeheer