Verliest u soms het bos doorheen de bomen als het gaat over uw projecten?

Het structureren en opvolgen van de lopende jobs is dé grote uitdaging. Wordt deze job een onderdeel van een groter project, wat heeft de klant ons nog niet gecommuniceerd en wat kan straks al gefactureerd worden? QuoJob zorgt dat de projectstructuur voortdurend kan gewijzigd worden en dat alle projectonderdelen een andere status kunnen hebben. Niet alleen in de projectopvolging moet u de verschillende trajecten kunnen volgen, ook afzonderlijke rapportage is een must. U behoudt uiteraard de mogelijkheid om de globale resultatenanalyse te doen en alles gezamenlijk te factureren. Flexibiliteit tot in de puntjes... want dat is precies wat een klant verwacht van zijn bureau. Dat de projectplanning een logisch gevolg is van het projectbeheer mag duidelijk zijn.

 

Beheer van offertes en budgetten

Met QuoJob zit alle projectinformatie overzichtelijk geïntegreerd (projectgegevens, documentatie, correspondentie, planning, capaciteit, urenregistratie, offertes, ...). Op die manier houdt u niet alleen projectplanning en budget onder controle, maar komt niemand achteraf voor vervelende verrassingen te staan.

Met deze module kunt u onder andere:

  • Openstaande offertes eenvoudig en efficiënt opvolgen en consulteren
  • Effectiviteit van de offertes versus orders opvolgen
  • Slaagkansen linken en zo de juiste prioriteit stellen naar opvolging toe
  • Offertelijsten per account, per klant, per periode bekijken met diverse standaardrapporten
  • Budget koppelen aan een project om binnen de vooropgestelde mogelijkheden van de klant te blijven

Retroplanning, capaciteits- en deadlinecontrole

Is er voldoende capaciteit, wat moet wanneer waar zijn, hoever staan we met de taken in uitvoering, ...? Herkent u zich hierin?

Met deze module kunt u onder andere:

  • Bij projectopstart wordt de capaciteit en beschikbaarheid van de medewerkers gecontroleerd (i.f.v. eerder ingeplande taken, vakanties, afspraken, ...)
  • Vanuit de offerte vinkt u aan wat QuoJob moet toevoegen aan de planning
  • Via automatische berichten wordt u op de hoogte gehouden van de status van de verschillende taken en alle wijzigingen
  • Planningsrapporten voor gedetailleerde opvolging en realtime overzicht op lopende zaken en anomaliën

 

Projectopvolging en rendementsanalyse

In de joblijst wordt aan de hand van gekleurde icoontjes real time de projectstatus aangeduid. In 1 oogopslag zie je of de verhouding van de gepresteerde uren t.o.v. deze die voorzien waren, brutomarge en toegevoegde waarde in het oranje of het rood gaan. Wens je meer gedetailleerde resultaatgegevens dan is het Rendementsrapport hét document bij uitstek. Alle belangrijke financiële projectcijfers worden daar overzichtelijk weergegeven, eventueel ook bekeken vanop een bovenliggend projectniveau

Close

Deze pagina aanbevelen! Projectbeheer-mag20