"Dataline Solutions heeft inderdaad die open datalijn waarlangs ze je oplossingen willen bieden."

"Change Designers is een social marketingbureau, gespecialiseerd in gedrags- en attitudeverandering. Zo heet het met een mondvol. Eigenlijk helpen we gewoon instellingen en overheden om de wereld een beetje beter te maken. Of het nu gaat om milieuzorg of gezonder leven, een buurt helpen bouwen waar het aangenaam wonen is en mensen voor elkaar openstaan, wij steken meteen de vinger op om mee te werken. Dat doen we niet op geitenwollen sokken maar zo gefundeerd, efficiënt en effectief mogelijk", aldus Fran Bambust, imagineer. 

"En daar komt QuoJob van pas. We vinden een goed projectmanagement bijzonder belangrijk, op voorwaarde dat het lastverlagend en niet lastverhogend wordt.Onze projecten zijn daarenboven doorgaans erg complex. Er komt procesbegeleiding bij kijken, consulting, imagineering, ontwerp, eventorganisatie en vaak ook productie van de meest uiteenlopende dragers, van de gangbare tv-spots en affiches tot roadshows of computerprogramma's. Dat hou je niet bij met excel of fraai uitgetikte word-documenten. Nee, hier heb je programma's nodig met geïntegreerde elementen, die je niet in een keurslijf dwingen."

"Na een zoektocht langsheen verschillende programma's, on- en offline, kwamen we bij Dataline Solutions, die een van onze medewerksters nog kende uit een vorig leven. We vroegen hen of zij een oplossing konden aanbieden en ze stelden QuoJob voor. Het was aantrekkelijk, het had meteen potentieel maar kon blijkbaar toch niet alles wat wij voor ogen hadden. Of ze dat konden oplossen."Tuurlijk", zei Michaël, en een dikke week later kon hij al aanpassingen voorstellen. Dat boezemde ons vertrouwen in en toen zijn we met Dataline Solutions in zee gegaan." 

"Intussen zijn we een jaar verder en raken onze werking en QuoJob steeds beter op elkaar afgestemd. We slagen er nu in om de meest ingewikkelde projecten zeer overzichtelijk in te brengen. Bovendien evolueren de diverse onderdelen van een project meestal op verschillende snelheden. Subjobs, statussen, deelfacturen zijn hierbij de sleutelwoorden. We fragmenteren de jobs maar behouden ten allen tijde het globaal overzicht."

"We hebben nog nieuwe wensen, die we niet meteen beantwoord zien, maar het nummer van Dataline Solutions ligt binnen handbereik. Zodra we er even tijd kunnen voor maken, nemen we de telefoon en gaan we met hen overleggen." 

"En ook dat vinden wij leuk. Dataline Solutions heeft inderdaad die open datalijn waarlangs ze je oplossingen willen bieden ook al hadden ze voordien zelf nog niet aan de vraag gedacht.Openheid en flexibel denken, daar hebben we wel een boontje voor bij Change Designers. Het is immers de basis voor elke verandering." 


Change Designers
Koningsstraat 35
1000 Brussel

www.changedesigners.be

 

Close

Deze pagina aanbevelen! Change Designers