Indien men bij betalingswijze van voorschotfacturen, TKP-facturen en verkoopfacturen  kiest voor domiciliëring kan men alvast het correcte bankrekeningnummer toewijzen.

Close

Deze pagina aanbevelen! Rekeningnr.