Zaken doen zonder visie is als knipogen naar een meisje in het donker

MultiPress beschikt over een volledig relatiebeheer waarin alle contactpersonen, correspondentie, bezoeken of belangrijke telefoongesprekken worden bijgehouden. Klachten worden moeiteloos geregistreerd en taken delegeren of een afspraak plannen kan rechtstreeks vanuit de klantenfiche. In één beweging kan u dit eventueel doorsturen naar de iPhone of smartphone van uw collega. Ongetwijfeld wenst u ook straks gebruik te maken van de mappenstructuur in MultiPress waar u diverse documenten, logo's en afbeeldingen bijhoudt van uw klant.

Relaties

Het relatiebeheer in MultiPress is meer dan het beheren van klanten, leveranciers en prospecten met naam, adres en woonplaats.

Deze module biedt onder andere:

 • Beheer van contactpersonen, mailcodes, privé-adressen, ... enkelvoudig en gecombineerd
 • Leveringsadressen eventueel koppelen m et contactpersonen en leveringsdagen
 • Financiële parameters: alle financiële info (BTW-regimes, ondernemingsnummer) en info voor eventuele koppeling met uw boekhoudpakket
 • Historiek gevraagde offertes versus gemiste orders + faalredenen

 

Prijsafspraken

In deze module worden afspraken over een bepaald standaardproduct met een bepaalde klant vastgelegd. Hierbij denken we onder andere aan stuk- en contractprijzen, staffelprijzen (degressief), ...

Deze module biedt u onder andere:

 • Steeds de correcte prijsafspraken op uw offertes en facturen
 • Beheer van alternatieve productomschrijvingen
 • Procentuele correcties op prestatiegroepen of prijslijsten
 • Koppeling van prijsafspraken aan klantcategorieën

 

Agenda en correspondentie

Deze twee modules maken deel uit van de totale CRM module. Brieven worden direct bewaard in de klantenfiche zodat ook iedereen inzicht heeft in de coörespondentie en geen zaken lokaal op een computer staan. Ook de agenda wordt centraal beheerd en heeft als grote voordeel dat hij direct in verbinding staat met het klantenbestand en contactpersonen. Ook elkaars agenda consulteren is uiteraard een handige feature.

 

Verkoopsinformatie

Via een tabstructuur wordt een overzicht van alle acties die voor een specifieke klant gebeurd zijn weergegeven.

Deze module biedt u onder andere:

 • Aantal gevraagde offertes versus aantal bestelde offertes
 • Details consulteren van specifieke offertes of orders
 • Laatste klantgesprekken, bezoeken en correspondentie
 • Wie doet opvolging en waarover
 • Binnengekomen klachten of opmerkingen
 • Evolutie van omzet in functie van productie en dit op jaarbasis
 • Verkoopsprognoses per kwartaal in euro en procenten
 • Voordruks en afgewerkte producten voor klant en hoeveelheid restaantal
Close

Deze pagina aanbevelen! Relatiebeheer-mag22