Het rendementsrapport toont nu voor “gefactureerde prestatie-uren” de som en het verschil aan.

Close

Deze pagina aanbevelen! Rendementsrapport